Moc i Magia
Advertisement

Xenofex (albo Zenofex) - dowódca inwazji Kreegan na Enroth i pozostałe kontynenty tej planety oraz przywódca bałwochwalczego i wieszczącego apokalipsę kultu Baa.

Xenofex na Enroth[]

Xenofex przybył do świata Enroth podczas Nocy Spadających Gwiazd w roku 1161 p.C. Jego podwładni od razu zniszczyli najbliższe enrothiańskie miasto - Sweet Water i w jego pobliżu założyli swoją siedzibę zwaną Ulem. Na wieść o zniszczeniu osady i masakrze mieszkańców i zaginięciu lorda Kilburna król Roland udał się na północ, by uspokoić sytuację. Mimo zwycięstwa w bitwie pod Edenbrook siły królewskie musiały się wycofać w obliczu miażdżącej przewagi wroga. Dzięki zdradzie jednego z królewskich doradców - maga Sulmana - siłom diabłów udało się odciąć króla i jego wojsko w zamku Kriegspire, który następnie zdobyto oszczędzając tylko trójkę jeńców, w tym Rolanda. Po wzięciu władcy do niewoli (w której miał przebywać ponad 4 lata!) władzę w imieniu nieletniego księcia Nicolaia sprawował regent Wilbur Humphrey, który rezydując w Castle Ironfist miał jednak zbyt małą kontrolę nad tym, co się dzieje w państwie.

Xenofex po pokonaniu króla zmienił taktykę. Uznał, że lepsze niż walka zbrojna efekty przyniesie osłabienie wewnętrzne królestwa. Służyć miał temu wieszczący rychły koniec świata kult Baa, przy pomocy którego udało mu się osłabić wewnętrznie Królestwo Enroth poprzez zasianie w sercach królewskich poddanych przekonania, że zbliża się koniec świata, a dynastia Ironfistów utraciła Błogosławieństwo Niebios, czyli boskie prawo do władania tą krainą. Xenofexowi udało się wcielić swój plan w życie - Enroth pogrążyło się w chaosie, dzięki działaniu posłusznych Kreeganom kapłanów Baa. Sprawujący w zastępstwie króla regencję Wilbur Humphrey nie był w stanie kontrolować państwa, w którym tak bardzo rozpowszechniła się nowa religia (czego wyrazem było powstanie wielkiej świątyni tuż obok królewskiej siedziby!). Jednak dzięki działaniom czwórki bohaterów Enroth, którzy przechwycili list Sulmana, a następnie przywrócili spokój w królestwie, niszcząc między innymi siedzibę diabłów w Sweet Water.

Xenofex na Antagarichu[]

W wyniku zniszczenia Ula, Xenofex wraz z ocalałą częścią swych podwładnych przeniósł się na Antagarich i został władcą państwa demonów - Eeofolu. Także tu próbował wprowadzić kult Baa (jego główna siedziba mieściła się w AvLee, ale z powodu braku tak korzystnych dla rozwoju religii warunków jak na Enroth nie zdobył on na tym kontynencie nigdy takiej popularności. Xenofex przybył na nowy kontynent prawdopodobnie tuż po przegranej wojnie z Erathią i przejął władzę w nieznanych okolicznościach.[1] Świadomy niepowodzenia tej quasi-religijnej akcji nakazał kapłanom Baa z Antagarichu ukryć się, ale do czasu.[2]

Wizerunek Xenofeksa

Xenofex był na tyle ważną postacią, że przeszkadzał zarówno nekromantom z Deyji jak i czarodziejom z Bracady. Wyrok śmierci na niego zapadł po przybyciu na Antragarich towarzyszy Coraka z Terry. Zlecili oni lordom Harmondale misję zgładzenia Xenofexa. Ich akcja okazała się skuteczna: przywódca Kreegan zginął w Kolonii Zod (niejako przy okazji uwolniono wówczas króla Rolanda Ironfista) w roku 1168/69. Jego następcą został jeden ze znaczniejszych demonów, wódz inwazji na Erathię sprzed kilku lat - Lucyfer Kreegan. W dniu swojej śmierci Xenofex ukazał mu się w wizji i zlecił spalenie świata za pomocą Ostrza Armagedonu.

Przypisy[]

  1. W liście Lucyfera do Xerona jest tytułowany królem, więc z pewnością był przez Kreegan uznawany za przywódcę.
  2. "Moi kapłani! Mam złe wieści. Wygląda na to, że nasza akcja w Enroth się nie powiodła. Niepowodzeniem zakończyły się również nasze działania przeciwko Katarzynie, tu w Erathii. Obawiam się, że nie uda się wam zdobyć nowych wyznawców, tak więc radzę, abyście się jak najlepiej ukryli. Myślę, że odbudujemy straty i uderzymy jeszcze raz w odpowiednim czasie, ale do tego momentu powinniście zniknąć wszystkim z oczu. Xenofex"
Advertisement