FANDOM


Sterowanie Edytuj

Poruszanie się Edytuj

 • Kursor w górę/dół - ruch w przód/tył
 • Kursor w lewo/prawo - obrót w lewo/prawo
 • Shift+klawisz kierunkowy - przyspieszenie ruchu
 • Ctrl+kursor w lewo/prawo - ruch w bok (strafe)
 • X - skok
 • Delete - spojrzenie w dół
 • Page Down - spojrzenie w górę
 • End - powrót ekranu do normalnej pozycji
 • Spacja - przeszukiwanie najbliższego obszaru/rozmowa z najbliższą osobą

Latanie Edytuj

 • Page Up - wznoszenie w górę
 • Insert - zniżenie lotu
 • Home - lądowanie

Walka Edytuj

 • A - atak na najbliższego przeciwnika
 • S - atak na odległość na najbliższego przeciwnika
 • B - opuszczenie rundy walki wybraną postacią
 • C - otworzenie księgi czarów wybraną postacią
 • Enter - przejście z trybu rzeczywistego w tryb turowy i odwrotnie

Pomoce Edytuj

 • Q - spis misji
 • M - mapa
 • T - kalendarz
 • H - dziennik
 • N - Notatki

Inne Edytuj

 • R - odpoczynek(o ile jest możliwy)
 • +/- - zbliżenie/oddalenie mapy
 • 1/2/3/4 - wybór postaci(licząc od lewej)
 • 5/6 - rozmowa z towarzyszami podróży(jeśli są)
 • Esc - na ekranie gry powrót do menu, w innym miejscu powrót do ekranu gry
 • F4 - przełączanie między grą w oknie a pełnym ekranie
 • Ctrl+LPM - kradzież (jeśli postać posiada tę biegłość)

Gra myszką Edytuj

Myszką można wykonywać polecenia walki i pomocy. W przypadku walki dzięki myszce można wskazać dokładnie miejsce które potrzeba zbadać lub wskazać przeciwnika, co w przypadku sterowaniu klawiaturą jest dość trudne.