Moc i Magia
Advertisement

Oto wykaz skrótów klawiaturowych używanych w grze Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest:

Klawisze główne[]

 • Escape - jeśli pojawi się opcja ANULUJ, WYJŚCIE lub NIE naciśnięcie tego klawisza spowoduje jej uaktywnienie
 • Enter - jeśli pojawia się opcja OK, ZGODA lub TAK naciśnięcie tego klawisza spowoduje jej uaktywnienie

Klawisze okna przygody[]

 • Tab - następny bohater
 • M - kontynuuje ruch bohatera po wybranej ścieżce
 • K - przegląd królestwa
 • E - zakończenie tury
 • A - opcje przygody
 • G - opcje gry

Klawisze opcji przygody[]

 • V - pokazuje świat
 • P - pokazuje układankę
 • C - rzuca zaklęcie
 • D - bohater kopie w poszukiwaniu Najwyższego Artefaktu

Klawisze opcji gry[]

 • N - nowa gra
 • L - wczytanie gry
 • S - zapis gry
 • Q - wyjście z gry
 • I - informacje (na temat scenariusza oraz warunki zwycięstwa w przypadku kampanii)

Bohaterowie i miasta[]

 • H - uaktywnia pierwszego bohatera
 • T - uaktywnia pierwsze miasto/zamek
 • Enter - wyświetla okno informacyjne dla aktualnie wybranego bohatera, miasta lub zamku
Advertisement