FANDOM


Loretta Fleise jest jednym z lordów Enroth, zasiadających w Wysokiej Radzie, jej przedstawicielem jest Tori Goldman. Zarządza terenami wokół Silver Cove, a mieszka w pałacu w tym mieście (pałac to najdalej na wschód wysunięty budynek w Silver Cove). Zleca wykonanie trzech zadań:

  1. Podwyżka
  2. Wielki Druid — Ołtarz Słońca
  3. Arcydruid — Ołtarz Księżyca.