FANDOM


Efekty negatywne Edytuj

 • Sen - Postać nie może wykonać żadnego ruchu. Może zostać obudzona przez czar Przebudzenie, napój magiczny, odpoczynek lub gdy ta postać zostaje trafiona przez przeciwnika(choć nie zawsze).Niektórzy przeciwnicy posiadają zdolność uśpienia postaci.
 • Zatrucie - Zmniejsza współczynniki siły, wytrzymałości, szybkości i celności o 50%.Zmniejsza również intelekt oraz osobowość o 25%. Pogorszona zostaje skuteczność bojowa, a punkty życia i mana zostają zredukowane do 1/3 maksymalnej wartości.Może zostać uleczone przez czar Leczenie trucizny lub napój magiczny.Ten status jest nabywany przez picie z nieodpowiednich studni i zdolności niektórych przeciwników
 • Choroba - Zmniejsza współczynniki siły, wytrzymałości, szybkości i celności o 30%, a intelektu i osobowości o 40%.Pogorszona zostaje skuteczność bojowa, a punkty życia i mana zostają zredukowane do 1/3 maksymalnej wartości.Może zostać uleczona przez czar Leczenie chorób lub napój magiczny.
 • Paraliż - Postać nie może wykonać żadnego ruchu.Gdy cała drużyna jest sparaliżowana, gra się kończy.Może zostać uleczony przez czar Leczenie paraliżu lub napój magiczny.
 • Omdlenie - Gdy punkty życia postaci spadają poniżej 1 ale ona nie umiera, wtedy jest nieprzytomna.Gdy cała drużyna jest nieprzytomna, gra się kończy.Może zostać uleczona przez dowolne czary i eliksiry leczące które zwiększą punkty życiowe do przynajmniej 1.
 • Śmierć - Gdy punkty życia postaci spadają do zbyt niskiego poziomu, wtedy umiera.Nie może wykonać żadnego ruchu.Gdy cała drużyna jest martwa, gra się kończy.Może zostać uleczona czarem wskrzeszenie lub ożywienie martwych.
 • Zamiana w kamień - Nie może wykonać żadnego ruchu.Gdy cała drużyna jest zmieniona w kamień gra się kończy. Może zostać uleczona czarem lub eliksirem zamiana kamienia w ciało. Zamiana w kamień może nastąpić poprzez picie z niektórych fontann.
 • Wymazanie - Zostaje wymazane ciało postaci. Nie może wykonać żadnego ruchu. Gdy cała drużyna jest wymazana gra kończy się. Może zostać uleczone czarem wskrzeszenie.
 • Obłęd - Zmniejsza intelekt i osobowość o 90%, ale zwiększa moc o 100%, wytrzymałość o 50% a szybkość o 20%.Może zostać uleczone przez czar lub eliksir Leczenie obłędu
 • Odurzenie - Zmniejsza siłę, intelekt, osobowość i wytrzymałość o 50%, celność o 90% i szybkość o 80%. Podwaja szczęście. Leczone przez odpoczynek.
 • Strach - Zmniejsza intelekt, osobowość i celność o 50%, zwiększa siłę i szybkość o 20%.Może zostać uleczony przez czar usunięcie strachu
 • Osłabienie - Zmniejsza zdolność do walki. Może zostać uleczone przez czar Leczenie osłabienia lub eliksir magiczny.
 • Klątwa - Sprawia, że postać nie wykonuje 50% poleceń.Może zostać uleczone przez czar Zdjęcie klątwy lub eliksir.
 • Zombie - Zmniejsza intelekt i osobowość o 99% oraz celność i szybkość o 50%. Postać nie może odpoczywać i jest raniona przez leczące czary.

Efekty pozytywne Edytuj

 • Powolne spadanie - Postać nie odnosi obrażeń przy spadaniu z dużych wysokości.Efekt tworzony przez czar powolne spadanie.
 • Ochrona przed magią ognia - Zwiększa odporność na ogień.Efekt tworzony przez czar Odporność na magię ognia.
 • Pożoga - Rani wszystkie potwory w bliskiej odległości.Efekt tworzony przez czar Pożoga.
 • Pośpiech - Zmniejsza przerwy między akcjami drużyny,ale po minięciu efektu drużyny są osłabione.Efekt tworzony przez czar Pośpiech.
 • Latanie - Daje możliwość latania.Efekt tworzony przez czar Latanie.
 • Niewidzialność - Daje niewidzialność dla postaci. Efekt tworzony przez czar Niewidzialność.
 • Tarcza - Zmniejsza o połowę obrażenia pocisków. Efekt tworzony przez czar Tarcza.
 • Ochrona przed magią powietrza - Zwiększa odporność na magię powietrza. Efekt tworzony przez czar Odporność na magię powietrza.
 • Magiczne oko - Ujawnia przydatne przedmioty na mapie. Efekt tworzony przez czar Magiczne oko.
 • Pochodnia - Tworzy pochodnię oświetlającą najbliższy teren.Efekt tworzony przez czar Światło pochodni.
 • Chodzenie po wodzie - Pozwala postaciom na chodzenie po wodzie.Efekt tworzony przez czar Chodzenie po wodzie.
 • Ochrona przed magią wody - Zwiększa odporność na magię wody.Efekt tworzony przez czar Odporność na magię wody.
 • Ochrona przed magią ziemi - Zwiększa odporność na magię ziemi.Efekt tworzony przez czar Odporność na magię ziemi.
 • Kamienna skóra - Zwiększa klasę pancerza postaci.Efekt tworzony przez czar Kamienna skóra.
 • Heroizm - Zwiększa siłę ataku postaci.Efekt tworzony przez czar Heroizm.
 • Utrwalenie - Łączy duszę z ciałem.Efekt tworzony przez czar Utrwalenie.
 • Błogosławieństwo - Zwiększa celność.Efekt tworzony przez czar Błogosławieństwo.
 • Ochrona przed magią umysłu - Zwiększa odporność na magię umysłu.Efekt tworzony przez czar Odporność na magię umysłu.
 • Regeneracja - Regeneruje punkty życia.Efekt tworzony przez czar Regeneracja.
 • Ochrona przed magią ciała - Zwiększa odporność na magię ciała.Efekt tworzony przez czar Odporność na magię ciała.
 • Ochrona przed magią - Zwiększa odporność na ataki statusowe.Efekt tworzony przez czar Odporność przed magią.
 • Żelazne ręce - Zwiększa siłę w walce wręcz.Efekt tworzony przez czar Żelazne ręce.
 • Dzień bogów - Zwiększa wszystkie cechy drużyny. Efekt tworzony przez czar Dzień bogów.
 • Godzina mocy - Rzuca czary ochronne na drużynę. Efekt tworzony przez czarGodzina mocy.
 • Odbicie bólu - Oddaje przeciwnikowi obrażenia o tej samej wielkości. Efekt tworzony przez czarOdbicie bólu.